15. 11. 2019  18:39 Leopold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizácia technologického procesu gravírovania a značeniea koróziivzdornej ocele pomocou CO2 laseru
Názov témy anglicky: Optimization of the technological process of engraving and marking of stainless steel by using of CO2 laser
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Necpal, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Necpal, PhD.
Abstrakt: Hlavným cieľom práce je pomocou CO2 laserovej gravírky/rezačky Bodor BCL-X1309 s trubicou výkonom 100W, zistiť ideálne technologické parametre na značenie oceľového koróziivzdorného materiálu. 1 Gravírovanie a značenie materiálov koróziivzdorných ocelí použitím laserového zväzku - analýza súčasného stavu 2 Štúdium vplyvu laserového žiarenia na povrch materiálu v súvislosti s možnosťami využitia na značenie a gravírovanie povrchu 3 Experimentálne zhodnotenie a návrh optimálnych parametrov so zameraním na časovú a kvalitatívnu efektivitu značenia a gravírovania povrchov 4 Zhodnotenie, závery, odporúčaniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.