Jan 18, 2020   4:12 a.m. Bohdana
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Geotechnics (FCE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťaže
Title of topic in English: Stability analysis of remediation of the old environmental burden
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Summary: V bakalárskej práci budú formou stabilitnej analýzy posúdené technické opatrenia, ktoré boli navrhnuté na sanáciu starej environmetálnej záťaže. Stará environmentálna záťaž vznikla v dôsledku absencie rekultivačných prác na opustenom banskom odkalisku. V rámci sanácie tejto záťaže bol navrhnutý tvar telesa skládky po rekultivácii ako aj jej prekrytie rekultivačnou vrstvou. Stabilitná analýza bude zameraná na posúdenie navrhovaných sklonov rekultivovaného telesa skládky a aj na posúdenie stability prekryvných rekultivačných vrstiev.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.