25. 2. 2020  8:12 Frederik
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra geotechniky (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťaže
Název tématu anglicky: Stability analysis of remediation of the old environmental burden
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Abstrakt: V bakalárskej práci budú formou stabilitnej analýzy posúdené technické opatrenia, ktoré boli navrhnuté na sanáciu starej environmetálnej záťaže. Stará environmentálna záťaž vznikla v dôsledku absencie rekultivačných prác na opustenom banskom odkalisku. V rámci sanácie tejto záťaže bol navrhnutý tvar telesa skládky po rekultivácii ako aj jej prekrytie rekultivačnou vrstvou. Stabilitná analýza bude zameraná na posúdenie navrhovaných sklonov rekultivovaného telesa skládky a aj na posúdenie stability prekryvných rekultivačných vrstiev.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.