26. 2. 2020  17:03 Viktor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra geotechniky (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťaže
Názov témy anglicky: Stability analysis of remediation of the old environmental burden
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Abstrakt: V bakalárskej práci budú formou stabilitnej analýzy posúdené technické opatrenia, ktoré boli navrhnuté na sanáciu starej environmetálnej záťaže. Stará environmentálna záťaž vznikla v dôsledku absencie rekultivačných prác na opustenom banskom odkalisku. V rámci sanácie tejto záťaže bol navrhnutý tvar telesa skládky po rekultivácii ako aj jej prekrytie rekultivačnou vrstvou. Stabilitná analýza bude zameraná na posúdenie navrhovaných sklonov rekultivovaného telesa skládky a aj na posúdenie stability prekryvných rekultivačných vrstiev.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.