28. 1. 2020  13:38 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zabezpečenie výkopu pre založenie nitrifikačných nádrží
Název tématu anglicky: Sheeting of the excavation for the foundation of nitrification tanks
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Abstrakt: V bakalárskej práci bude riešený návrh zabezpečenia stavebnej jamy pre založenie nitrifikačných nádrží na čistiarni odpadových vôd. Pre návrh pažiacej konštrukcie budú zhodnotené inžiniersko-geologické pomery záujmového územia. Posúdenie navrhovanej pažiacej konštrukcie bude realizované pomocou geotechnického softwaru GEO 5.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.