13. 11. 2019  23:14 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Účelové mapovanie pre projekty pozemkových úprav
Názov témy anglicky: Thematical mapping for land consolidation projects
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Robert Geisse, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Robert Geisse, PhD.
Abstrakt: Úvod do problematiky. Analýza súčasného stavu tvorby účelového mapovania polohopisu a výškopisu v projektoch pozemkových úprav. Analýza výsledkov z rôznych metód zberu pri účelovom mapovaní polohopisu a výškopisu. Tvorba účelových máp výškopisu z DMR.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.