27. 1. 2020  15:40 Bohuš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Založenie telesa diaľnice na strmom svahu
Název tématu anglicky: Foundation of highway on steep slope
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na návrh založenia diaľničného telesa na strmom svahu údolia. Analyzované budú inžinierskogeologické pomery záujmového územia. Návrh založenia bude riešený v dvoch etapách. Prvá etapa bude zameraná na návrh zárezu v svahu údolia pre založenie telesa diaľnice. V druhej etape bude navrhnutý spôsob založenia telesa diaľnice v zabezpečenom záreze svahu údolia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-NKS nosné konštrukcie stavieb

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.