22. 2. 2020  9:20 Etela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Založenie telesa diaľnice na strmom svahu
Názov témy anglicky: Foundation of highway on steep slope
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na návrh založenia diaľničného telesa na strmom svahu údolia. Analyzované budú inžinierskogeologické pomery záujmového územia. Návrh založenia bude riešený v dvoch etapách. Prvá etapa bude zameraná na návrh zárezu v svahu údolia pre založenie telesa diaľnice. V druhej etape bude navrhnutý spôsob založenia telesa diaľnice v zabezpečenom záreze svahu údolia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-NKS nosné konštrukcie stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.