12. 12. 2019  14:41 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Název tématu anglicky: Computer simulations of lytic polysaccharide monoxygenases
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Peter Poliak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Peter Poliak, PhD.
Abstrakt: Celulóza a chitín predstavujú jeden z najrozšírenejších stavebných zložiek biomasy, ale zároveň sa vyznačujú aj vysokou chemickou stabilitou a nerozpustnosťou. Ich využitie ako obnoviteľných zdrojov v produkcii biopalív a chémii šetrnej k životnému prostrediu je preto veľkou výzvou. Ich vysoká nepoddajnosť sa skrýva v pevnej beta-glykozidovej väzbe medzi glukózovými jednotkami. Na ich rozklad v biotechnologickom priemysle sa v súčasnosti využívajú koktejly rôznych biodegradačných enzýmov. Monooxygenázy produkované niektorými hubami a baktériami predstavujú jednu z najzaujímavejších zložiek, pretože sú schopné samostatne a efektívne štiepiť túto odolnú väzbu využitím atómu medi koordinovaného v ich aktívnom centre. Mechanizmus tohto rozkladu a variabilita aktivity rôznych monooxygenáz na molekulárnej úrovni dosiaľ nie sú celkom známe. Lepší pohľad na ich fungovanie sa dá získať metódami výpočtovej chémie a molekulových simulácií. Zameraním tejto práce je štúdium týchto enzýmov, ich štruktúry a vlastností metódami kvantovej chémie a molekulovej mechaniky. Téma nevyžaduje prácu v laboratóriu a je vhodná pre študentov s kladným vzťahom k počítačom. Študent si v rámci vypracovania tejto bakalárskej práce osvojí techniky modelovania molekúl a spozná možnosti výpočtovej chémie. Získané skúsenosti dokáže neskôr uplatniť v základnom chemickom a biochemickom výskume, ale aj vo vývoji nových liečiv.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.