25. 10. 2020  3:47 Aurel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Určenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZ
Názov témy anglicky:
Determination of physical heights in the mountain areas using remote sensing methods
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Janák, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Juraj Papčo, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Teoretické princípy určenia fyzikálnych a geometrických výšok. Spôsoby určenia fyzikálnych výšok pomocou metód DPZ. Analýza vhodnosti jednotlivých metód DPZ na určenie fyzikálnych výšok. Praktické určenie fyzikálnych výšok na vybranej horskej lokalite na území Slovenska. Analýza dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.