10. 12. 2019  17:13 Radúz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím metód diaľkového prieskumu Zeme
Názov témy anglicky: Monitoring changes in the landscape using methods of remote sensing
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Abstrakt: Teoretické aspekty meraní diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Porovnanie radarových a optických multi-spektrálnych meraní DPZ. Výber, príprava a homogenizácia údajov. Praktický experiment na území Slovenska. Analýza a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.