Nov 20, 2019   10:34 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Justáž vertikálneho komparátora
Title of topic in English: Rectification of vertical comparator
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je kontrola geometrie a následná justáž vertikálneho komparátora. Vertikálny komparátor je zariadenie určené pre systémovú kalibráciu nivelačných prístrojov a lát. Počas kalibrácie komparátor zabezpečuje posun laty vo vertikálnom smere. Referenčná hodnota posunu laty je meraná interferometrom, pričom predpokladáme, že sú splnené nasledovné podmienky a to: nivelačná lata sa pohybuje po priamke a je umiestnená zvislo v každej polohe merania. Pre zabezpečenie požadovanej presnosti výsledkov kalibrácie je potrebná pravidelná kontrola týchto geometrických parametrov. V rámci diplomovej práce bude navrhnutý postup pre kontrolu priamočiarosti a kontrolu zvislosti nivelačnej laty a realizovaná séria opakovaných meraní, na základe ktorých bude vykonaná justáž zariadenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.