Jan 28, 2020   4:41 p.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Testovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodca
Title of topic in English: Testing of navigation system Novatel ProPak 6 for pedestrian localization
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je testovanie navigačného systému Novatel ProPak v kombinácii inerciálnou meracou jednotkou KVH_COTS. Navigačný systém bude umiestnený v batohu na chrbte chodca s cieľom otestovať presnosť v určení polohy a orientácie. Výpočet trajektórie pohybu bude realizovaný pomocou adaptívneho výpočtu dĺžky kroku a poloha chodca bude spresňovaná pomocou GNSS meraní.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.