12. 12. 2019  14:51 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Testovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodca
Názov témy anglicky: Testing of navigation system Novatel ProPak 6 for pedestrian localization
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je testovanie navigačného systému Novatel ProPak v kombinácii inerciálnou meracou jednotkou KVH_COTS. Navigačný systém bude umiestnený v batohu na chrbte chodca s cieľom otestovať presnosť v určení polohy a orientácie. Výpočet trajektórie pohybu bude realizovaný pomocou adaptívneho výpočtu dĺžky kroku a poloha chodca bude spresňovaná pomocou GNSS meraní.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.