20. 11. 2019  23:21 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Testovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíka
Názov témy anglicky: Testing the positioning accuracy determined by the combination of the inertial measurement unit KVH COTS and the odometer
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je testovanie systému kombinujúceho inerciálnu meraciu jednotku KVH COTS so snímačom otáčok pri lokalizácii vozíka vo vnútorných priestoroch. Inerciálna meracia jednotka a snímač otáčok budú umiestnené na vozíku a systém bude testovaný vo vnútorných priestoroch. Na základe realizovaných experimentov bude určená presnosť v určení polohy a orientácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.