Jan 22, 2020   11:27 a.m. Zora
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vizualizácia keplerovského pohybu družice
Title of topic in English: Visualization of Keplerian motion of satellite
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Letko, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Letko, PhD.
Summary: Cieľom práce je vytvoriť vizuálnu pomôcku slúžiacu ako podklad k výučbe predmetov Kozmická geodézia 1, Kozmická geodézia 2, Družicová geodézia a Globálne navigačné družicové systémy, kde sa študent priamo s problematikou keplerovského pohybu stretáva. Študent sa oboznámi so základnou problematikou orbitálnej mechaniky (problém dvoch telies) a pomocou voľne dostupného programu Geogebra znázorni dráhu družice v rovine, prípadne v priestore, s možnosťou modelovania rôznych parametrov definujúcich jej tvar. Súčasťou vizualizácie je aj model časového vývoja polohy a rýchlosti družice na zvolenej dráhe.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.