10. 12. 2019  17:27 Radúz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vizualizácia keplerovského pohybu družice
Názov témy anglicky: Visualization of Keplerian motion of satellite
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Letko, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Pavol Letko, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť vizuálnu pomôcku slúžiacu ako podklad k výučbe predmetov Kozmická geodézia 1, Kozmická geodézia 2, Družicová geodézia a Globálne navigačné družicové systémy, kde sa študent priamo s problematikou keplerovského pohybu stretáva. Študent sa oboznámi so základnou problematikou orbitálnej mechaniky (problém dvoch telies) a pomocou voľne dostupného programu Geogebra znázorni dráhu družice v rovine, prípadne v priestore, s možnosťou modelovania rôznych parametrov definujúcich jej tvar. Súčasťou vizualizácie je aj model časového vývoja polohy a rýchlosti družice na zvolenej dráhe.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.