4. 4. 2020  1:27 Izidor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Tvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôch
Názov témy anglicky: Optimal discretization of 3D objects by evolving surfaces
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Abstrakt: V práci budú vytvorené algoritmy pre diskretizáciu hraníc 3D objektov na báze evolúcie plôch v 3D priestore. Evolúcia plochy bude zahŕňať normálovú aj tangenciálnu rýchlosť na dosiahnutie požadovaných vlastností výslednej diskretizácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.