1. 10. 2020  8:52 Arnold
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálov
Název tématu anglicky:
Influence of the composition of the selected beverages on the corrosion of the packaging materials
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Cieľom práce bude pomocou elektrochemických metód stanoviť vplyv zloženia nápojov typu „radler“ na rýchlosť korózie obalového materiálu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
FCHPT
43403_4B Telesná výchova