2. 4. 2020  11:43 Zita
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Charakterizácia biologicky významných makromolekúl pomocou elektrochemických metód
Název tématu anglicky: Characterization of biologically important macromolecules by means of electrochemical methods
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Abstrakt: Biomakromolekuly (polysacharidy atď.) patria medzi významné látky, ktorým sa v poslednej dobe v oblasti výskumu venuje značná pozornosť. Cieľom tejto práce bude charakterizovať vybrané biomakromolekuly (napr. kys. hyaluronová) pomocou elektrochemických metód.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPT43403_4B Telesná výchova