30. 3. 2020  2:49 Vieroslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vplyv substituentov na elektrochemické správanie sa vybraných Schiffových báz
Název tématu anglicky: Influence of substituents on the electrochemical behaviour of the selected Schiff bases
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Abstrakt: Schiffove bázy sú bežnými meziproduktami enzymatických reakcií alebo sa syntetizujú umelo a okrem iného sa využívajú pri syntéze komplexných zlúčenín na báze kovov, ktoré nachádzajú uplatnenie v chemickom a farmaceutickom priemysle. Cieľom bakalárskej práce bude vyskúmať vplyv rôznych typov substituentov na oxidačno-redukčné vlastnosti príslušných Schiffových báz.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPT43403_4B Telesná výchova