25. 10. 2020  3:56 Aurel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vplyv substituentov na elektrochemické správanie sa vybraných Schiffových báz
Název tématu anglicky:
Influence of substituents on the electrochemical behaviour of the selected Schiff bases
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Schiffove bázy sú bežnými meziproduktami enzymatických reakcií alebo sa syntetizujú umelo a okrem iného sa využívajú pri syntéze komplexných zlúčenín na báze kovov, ktoré nachádzajú uplatnenie v chemickom a farmaceutickom priemysle. Cieľom bakalárskej práce bude vyskúmať vplyv rôznych typov substituentov na oxidačno-redukčné vlastnosti príslušných Schiffových báz.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
FCHPT
43403_4B Telesná výchova