23. 11. 2019  0:34 Klement
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania
Názov témy anglicky: Creation of contours from data of airborne laser scanning
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Fencík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Róbert Fencík, PhD.
Abstrakt: Štúdium zobrazovania výškopisu a digitálnych výškových modelov územia Slovenska. Definovanie parametrov vrstevníc a ich generalizácia na základe mierky a zmeny sklonitosti a členitosti terénu. Vizualizácia vrstevnicových modelov pre ZBGIS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.