4. 4. 2020  14:27 Izidor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Stratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímy
Název tématu anglicky: Strategy of adaptation of the district Bratislava-Nové Mesto to climate change
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Abstrakt: Diplomová téma sa zaoberá problematikou zmeny klímy, pričom navrhuje stratégie podporujúce zníženie negatívneho dopadu zmeny klímy na prostredie. Riešené územie pre diplomovú tému je v mestská časť Bratislava-Nové Mesto.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.