14. 8. 2020  10:31 Mojmír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Stratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímy
Názov témy anglicky: Strategy of adaptation of the district Bratislava-Nové Mesto to climate change
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Diplomová téma sa zaoberá problematikou zmeny klímy, pričom navrhuje stratégie podporujúce zníženie negatívneho dopadu zmeny klímy na prostredie. Riešené územie pre diplomovú tému je v mestská časť Bratislava-Nové Mesto.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.