12. 12. 2019  4:31 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíne
Název tématu anglicky: Comparison of physico-chemical properties of substances with disinfecting effects used in food industry and medicine
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Bakalárska práca má najmä charakter rešeršnej práce, kde si študent rozšíri svoje poznatky z fyzikálnej a organickej chémie. Primárnym cieľom práce je charakterizovať látky s desinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíne. Zlúčeniny budú klasifikované podľa štruktúry, biologickej účinnosti a fyzikálnochemických vlastností. Vybrané skupiny molekúl a možné produkty spomínaných reakcií budú analyzované aj z pohľadu QSAR prístupu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.