9. 12. 2019  1:42 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíne
Názov témy anglicky: Comparison of physico-chemical properties of substances with disinfecting effects used in food industry and medicine
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Bakalárska práca má najmä charakter rešeršnej práce, kde si študent rozšíri svoje poznatky z fyzikálnej a organickej chémie. Primárnym cieľom práce je charakterizovať látky s desinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíne. Zlúčeniny budú klasifikované podľa štruktúry, biologickej účinnosti a fyzikálnochemických vlastností. Vybrané skupiny molekúl a možné produkty spomínaných reakcií budú analyzované aj z pohľadu QSAR prístupu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.