14. 11. 2019  0:09 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľností
Názov témy anglicky: Proposal of a new concept of recording and displaying buildings in the cadastre of real estate.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Abstrakt: Systém údajového skladu katastra nehnuteľností. Problémy pri evidovaní a zobrazovaní stavieb. Overenie presnosti zobrazenia „zlučkovaných stavieb“ vo vybraných lokalitách. Stavba ako samostatný grafický objekt – návrh riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.