Dec 16, 2019   1:33 p.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukcií
Title of topic in English: Using the Numerical Methods for Design of Static Models of Structures
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Summary: Téma je určená pre študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na študijnom programe Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Úlohou študenta bude spracovať stručný elaborát teórie riešenia zadaného typu konštrukcie, popis podstaty a tvorbu algoritmu pre programové riešenie pomocou zvolenej numerickej metódy a využitie týchto postupov na samostatné zjednodušené i počítačové modelovanie statickej analýzy zadanej konštrukcie s primeraným množstvom numerických i grafických výstupov. Konkrétny typ konštrukcie bude zadaný individuálne po prihlásení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.