14. 12. 2019  0:37 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukcií
Název tématu anglicky: Using the Numerical Methods for Design of Static Models of Structures
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Abstrakt: Téma je určená pre študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na študijnom programe Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Úlohou študenta bude spracovať stručný elaborát teórie riešenia zadaného typu konštrukcie, popis podstaty a tvorbu algoritmu pre programové riešenie pomocou zvolenej numerickej metódy a využitie týchto postupov na samostatné zjednodušené i počítačové modelovanie statickej analýzy zadanej konštrukcie s primeraným množstvom numerických i grafických výstupov. Konkrétny typ konštrukcie bude zadaný individuálne po prihlásení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.