30. 10. 2020  9:37 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Aplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukcií
Názov témy anglicky:
Using the Numerical Methods for Design of Static Models of Structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Abstrakt: Téma je určená pre študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na študijnom programe Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Úlohou študenta bude spracovať stručný elaborát teórie riešenia zadaného typu konštrukcie, popis podstaty a tvorbu algoritmu pre programové riešenie pomocou zvolenej numerickej metódy a využitie týchto postupov na samostatné zjednodušené i počítačové modelovanie statickej analýzy zadanej konštrukcie s primeraným množstvom numerických i grafických výstupov. Konkrétny typ konštrukcie bude zadaný individuálne po prihlásení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.