21. 11. 2019  22:49 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Znižovanie pórovitosti zvarových spojov vytvorených z hliníkových zliatin pomocou laserového lúča
Názov témy anglicky: Reducing the porosity of welded joints made of aluminum alloys using a laser beam
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Bárta, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra zvárania a spájania materiálov - UVTE MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jozef Bárta, PhD.
Abstrakt: Téma sa zameriava na sledovanie procesných parametrov zvárania a ich vplyvu na zváranie. Pri zváraní hliníkových zliatin dochádza veľmi často k vzniku pórovitosti. Cieľom práce bude optimalizácia parametrov zvárania zameraná na znižovanie pórovitosti vo zvarových spojoch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.