15. 12. 2019  4:06 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Obrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiach
Názov témy anglicky: Machining of ceramic material by rotary ultrasonic machining at high cutting speeds
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Abstrakt: Záverečná práca sa zaoberá aplikovaním vysokých rezných rýchlostí do procesu rotačného ultrazvukového obrábania keramických materiálov. 1 Literárna rešerš z oblasti vysokorýchlostného a ultrazvukového obrábania. 2 Obrábanie tvrdých materiálov pomocou rotačného ultrazvukového obrábania. 3 Návrh a príprava experimentu. 4 Vyhodnotenie experimentu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.