17. 11. 2019  17:15 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmente
Názov témy anglicky: Current trends of data analysis and their use in management
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Branislav Mišota, PhD.
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu STU - OUP REK
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Branislav Mišota, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných prístupov analýzy dát ako napr. big data, umelá inteligencia, strojové učenie a pod. Ďalej je predmetom bakalárskej práce identifikácia vhodných súborov dát pre konkrétny postup analýzy dát a ich využitíe v manažmente. Literatúra: Russell, Stuart J., and Peter Norvig. Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia; Pearson Education Limited, 2016. Cao, Longbing, and S. Yu Philip, eds. Behavior computing: modeling, analysis, mining and decision. Springer Science & Business Media, 2012. Japkowicz, Nathalie, and Jerzy Stefanowski, eds. Big Data Analysis: New Algorithms for a New Society. Switzerland: Springer, 2016. Aggarwal, Charu C., ed. Data classification: algorithms and applications. CRC press, 2014. Zikopoulos, Paul, and Chris Eaton. Understanding big data: Analytics for enterprise class hadoop and streaming data. McGraw-Hill Osborne Media, 2011.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.