29. 10. 2020  9:44 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Preprava nebezpečných látok
Název tématu anglicky:
Transport of dangerous substances
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bude charakterizovať nebezpečné vlastnosti prepravovaných látok, analyzovať riziká pri preprave nebezpečných látok a navrhnúť scenáre nehôd a zásahov pri preprave ADR na základe modelov ALOHA.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.