20. 11. 2019  21:17 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Porovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvuku
Názov témy anglicky: Comparison of machining by ultrasonic cutting tool with and without ultrasound
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Abstrakt: Záverečná práca sa zaoberá určením vplyvu ultrazvukových vibrácii na proces rotačného ultrazvukového obrábania a to porovnávaním obrábania pomocou nástroja určeného na rotačné ultrazvukové obrábanie so zapnutým ultrazvukom a následne s vypnutým ultrazvukom. 1 Literárna rešerš z oblasti ultrazvukového obrábania. 2 Obrábanie tvrdých materiálov pomocou brúsenia a rotačného ultrazvukového obrábania. 3 Návrh a príprava experimentu. 4 Vyhodnotenie experimentu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.