20. 11. 2019  20:51 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stroje a nástroje pre rotačné ultrazvukové obrábanie
Názov témy anglicky: Machine tools and cutting tools for rotary ultrasonic machining
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Abstrakt: Záverečná práca sa zaoberá zmapovaním dostupnosti stojov pre rotačné ultrazvukové obrábanie a nástrojov ktoré táto progresívna metóda využíva. 1 Literárna rešerš z oblasti rotačného ultrazvukového obrábania. 2 Stroje pre rotačné ultrazvukové obrábanie. 3 Nástroje pre rotačné ultrazvukové obrábanie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.