18. 11. 2019  23:13 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh technológie zvárania prechodových medzikusov Cu- Al pre elektrotechnický priemysel
Názov témy anglicky: Proposition of welding technology for Cu-Al transition parts for electrotechnical industry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhúť technológiu a parametre zvárania pre kombináciu materiálov Cu-Al EN AW1050-AlMg3 EN AW 5754 určených na výrobu prechodových medzikusov v elektrotechnickom priemysle a overiť mechanické i štruktúrne vlastnosti vyhotovených zvarových spojov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.