26. 10. 2020  9:11 Demeter
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Oravské Múzeum Etnografie Námestovo
Názov témy anglicky:
Ethnographic Museum of Orava - Námestovo
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je architektonická štúdia novostavby budovy múzea etnografie na nábreží v Námestove v blízkosti autobosovej stanice a riešenie priľahléo námestia v zmysle podmienok študentskej architektonickej súťaže, vypísanej Občianskym združením "Múzeum Martina Rusnáka" v Námestove.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.