8. 12. 2019  20:26 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Oravské Múzeum Etnografie Námestovo
Názov témy anglicky: Ethnographic Museum of Orava - Námestovo
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je architektonická štúdia novostavby budovy múzea etnografie na nábreží v Námestove v blízkosti autobosovej stanice a riešenie priľahléo námestia v zmysle podmienok študentskej architektonickej súťaže, vypísanej Občianskym združením "Múzeum Martina Rusnáka" v Námestove.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.