21. 11. 2019  23:24 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Prezidentská rezidencia
Názov témy anglicky: Residence of the President
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je v zmysle 25. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže XELLA 2019/2020 navrhnúť prezidentskú vilu na bratislavskom Slavíne - viacpodlažné honosné, trvalé alebo sezónne obydlie, lokalizované v záhradnom priestore, slúžiace na bývanie, reprezentáciu a spoločenský život. Zvážiť primeranú mieru súkromia a zároveň uvažovať o mieste pre reprezentáciu a pre formálne oficiálne pracovné stretnutia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.