18. 11. 2019  15:50 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Projekt na meranie posunov mosta SNP v Bratislave
Názov témy anglicky: Design of deformation measurement of the SNP bridge in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Abstrakt: Meranie posunov mostných objektov - metódy, technológie a predpisy. Návrh projektu merania na dlhodobé meranie posunov a pretvorení hlavného mostného objektu (základov, pilóna, trámu a káblov). Využitie a aplikácia nových prístupov a technológií na dlhodobé meranie posunov a pretvorení mostných objektov. Možnosti automatizovaného merania a spracovania výsledkov ich vizualizácie pre užívateľa v reálnom čase a v "post-processing" móde.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.