11. 12. 2019  10:18 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Antimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Názov témy anglicky: Antimicrobial nanofibres based on halloysite and biodegradable polymer for application in medicine
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na vývoj nových typov polymérnych nanovlákien na báze biodegradiovateľných polymérov pre medicínske aplikácie. Pozornosť sa bude venovať vplyvu prírodného tubulárneho halloyzitu a vybraných typov liečiv na antimikrobiálne vlastnosti, štruktúru a fyzikalno-mechanické vlastnosti nanovlákien pripravených elektrospiningom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSP prírodné a syntetické polyméry

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.