30. 10. 2020  18:29 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dielu
Názov témy anglicky: xxxx
Stav témy:
schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Miriam Matúšová, PhD.
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Miriam Matúšová, PhD.
Abstrakt: 1. Aktuálny stav v povlakovaní 2. Popis podložky a analýza porúch 3. Návrh riešenia povlakovania 4. Technicko-ekonomické zhodnotenie riešeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.