18. 2. 2020  0:59 Jaromír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom dome
Názov témy anglicky: The Design of Greywater System for Family House
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Taťjana Jánošková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Taťjana Jánošková, PhD.
Abstrakt: The Design of Greywater System for Family House The topic of the Bachelor Thesis is design of a system for reusing of greywater in family house. It will describe and design the necessary technological equipment for water treatment and distribution of greywater suitable for repeated usage.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CE Civil Engineering

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.