9. 4. 2020  19:51 Milena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Cholesterol v potravinách a jeho vplyv na zdravie spotrebiteľa
Názov témy anglicky: Cholesterol in foods and its effect on consumer health
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať prítomnosťou cholesterolu v potravinách, jeho úlohami v organizme a jeho vplyvom na zdravie spotrebiteľa. V práci sa bude tiež diskutovať možnosť zníženia jeho obsahu pomocou špeciálnych technologických postupov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.