22. 2. 2020  8:22 Etela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vinárstvo
Názov témy anglicky: Winery
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Abstrakt: Navrhnite objekt vinárstva do konkrétnej situácie v malokarpatskom vinohradníckom regióne. Venujte pozornosť jeho citlivému osadeniu do krajiny tak z hľadiska architektonicko - hmotováho ako i materiálového riešenia s rešpektovaním kontextuálneho prístupu k architektonickému návrhovaniu. Osobitnú pozornosť venujte dispozično-prevádzkovým vzťahom rešpektujúcim tak samotný proces výroby, ako i pohyb návštevníkov, zameraný na zážitkovú rovinu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.