15. 12. 2019  2:04 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Overovanie materiálových vlastností kovového odpadu a vyradených pneumatík pre výrobu betónu.
Název tématu anglicky: Verification of material properties of scrap metal and scrap tires for concrete production
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Miriam Ledererová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Miriam Ledererová, PhD.
Abstrakt: DP bude zameraná na overenie vlastností a možnosti využitia kovového odpadu k výrobe drátkov, ešte stále vhodných k výrobe drátkobetónuOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TS technológia stavieb

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.