30. 10. 2020  8:37 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Overovanie materiálových vlastností kovového odpadu a vyradených pneumatík pre výrobu betónu.
Názov témy anglicky:
Verification of material properties of scrap metal and scrap tires for concrete production
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
DP bude zameraná na overenie vlastností a možnosti využitia kovového odpadu k výrobe drátkov, ešte stále vhodných k výrobe drátkobetónuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.