18. 11. 2019  14:22 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Efektívne riadenie obmedzenia dopravy pomocou simulácie
Názov témy anglicky: An effective control of a transport restrictions using simulation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Zuzana Červeňanská
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Zuzana Červeňanská
Abstrakt: Dopravné obmedzenia na vyťažených úsekoch ciest spôsobujú veľké časové zdržania. Cieľom bakalárskej práce je simulácia stavu cestnej premávky v prípade dopravných obmedzení s riadením pomocou svetelnej signalizácie, sledovanie dopadu týchto obmedzení na časové zdržanie a nájdenie efektívnych parametrov riadenia pre signalizačné zariadenia. Simulačný model bude vytvorený v simulátore Witness. (Práca rezervovaná pre D. Kostolanského)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.