13. 11. 2019  17:48 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Projekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v Bratislave
Názov témy anglicky: Project of measuring displacements and deformation of the Old Bridge over the Danube in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Abstrakt: Charakteristika mostného objektu - Starý most cez Dunaj v Bratislave. Návrh siete vzťažných a pozorovaných bodov. Stabilizácia a signalizácia bodov. Návrh metódy a metodiky merania zvislých a vodorovných, resp. priestorových posunov nosnej konštrukcie a spodnej stavby mosta. Návrh optimálneho plánu merania siete vzťažných a pozorovaných bodov. Spracovanie a analýza meraných údajov. Odhad charakteristík presnosti 1. a 2. radu posunov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.